Program

Dla dzieci przedszkolnych i uczniów szkół podstawowych

W tym okresie rozwoju ruch i zajęcia sportowe odgrywają szczególnie ważną rolę. Mózg, intensywnie pracujący podczas zajęć szkolnych, potrzebuje dotlenienia, po to, żeby móc przyjąć jeszcze więcej informacji i sprawnie „działać”. Regularne zajęcia łyżwiarskie poprawiają koncentrację, koordynację, hartują organizm i uczą dyscypliny oraz organizacji. To też okazja, żeby poznać nowych przyjaciół i wzmocnić swoją samoocenę oraz wyróżnić się niezwykłą pasją.

Za darmo

Dzięki uzyskaniu dotacji z Ministerstwa Sportu i Turystyki możemy popularyzować łyżwiarstwo i zaprosić do udziału większą liczbę dzieci, również tych, dla których wcześniej członkostwo w klubie było nieosiągalne. Kluby z całej Polski nie muszą pobierać dodatkowych opłat, a w zamian za to oferują szkolenie na wysokim poziomie.

Szkolenie przez doświadczonych instruktorów

Kiedy oddajemy swoje dziecko pod opiekę trenera, ważne jest, żeby była to osoba, która wie, jak bezpiecznie i prawidłowo pracować z młodym organizmem. Dlatego też wszystkie osoby, zatrudnione do pracy w programie, to trenerzy i instruktorzy z ważną licencją Polskiego Związku Łyżwiarstwa Figurowego, mający doświadczenie w pracy z najmłodszymi.

Monitorowanie postępów

Plany treningowe grup łyżwiarskich monitorowane są co miesiąc przez koordynatora regionalnego. W ramach programu organizowane są także konsultacje dla trenerów i zawodników. Na ich zakończenie, młodzi łyżwiarze mają szansę poćwiczyć pod okiem czołowych zawodników kadry.